Solar Aydınlatma (3)

Güneş Enerji Sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynakları doğanın korunması ve dünyanın daha temiz bir yer haline gelmesi, çevre güvenliği ve geleceğe yaşanılabilir bir Dünya bırakmak adına kullanılması gereken önemli enerji türleridir. Bu enerji türleri yeryüzünde var olan ve süreğen olarak enerji elde edilebilen, çevreye minimum hasarı vererek verim alınabilen enerjilerdir. Örneğin kömür, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynakları milyonlarca yıl boyunca bitki ve hayvan atıklarının toprak altında kalarak oluşturduğu doğal enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar etrafa çok fazla karbondioksit, karbonmonoksit gibi zararlı gaz yaydıklarından dolayı çevre için oldukça zararlıdırlar ve oluşmaları için gereken süre milyonlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı için yenilenemezler. Dolayısıyla terk edilmesi gereken, gelecekte kullanılamayacak olan enerji türlerindendirler. Bunun yerine tercih edilebilecek olan rüzgâr ve güneş enerjisi gibi enerjiler ise Dünya’nın olağan akışından kaynaklandıkları için tükenmeyecek ve bu enerjilerin kullanımı doğaya minimum zararı vereceği için çok daha çevreci enerji türleridir. Bunların başında güneş ve rüzgâr enerjisi gelir. Güneş enerjisi sistemleri halihazırda evlerde kullanılan su ısıtıcılar ve bazı güneş panelleriyle çalışan aydınlatma sistemlerinden oluşur. Evlerde kullanılma ihtiyacı duyulan birçok farklı enerji çeşidi vardır. Genel olarak cihazların çalışmasını sağlayan elektrik, ısınmak için kullanılan kalorifer, doğalgaz sistemleri, sıcak su elde etmek için kullanılan ısıtıcı sistemleri, hepsi birçok farklı yöntemle üretilirler. Evlerde kullanılan enerjilerin doğaya en az zarar verecek hale gelmesini sağlamak için yenilebilir enerji sistemlerini tercih edilmeli ve buna göre tercihlerde bulunulmalıdır. Güneş enerjisi kullanım alanları araştırılarak evde kullanılan birçok enerjinin buradan sağlandığı görülebilir. Böylelikle yenilebilir enerji kaynaklarının kullanım alanını artırabilirsiniz.